Merhaba,

Apple Ürün Güvenliği ve Apple Güvenlik ödülü hakkında bir yazı yazmayı çok istiyordum ancak ödevler, sınavlar, güvenlik araştırmasından dolayı maalesef pek vaktim yoktu. Bu konuda yabancı pek çok güvenlik araştırmacısı makale yazdı ancak ben biraz daha farklı bir şey yapmak istiyorum: Apple Ürün Güvenliği ve Apple Güvenlik Ödülü’nün artı-eksi yönleri ve deneyimlerimin yanı sıra diğer üreticilere kıyasla Apple ürünlerinde çok fazla 0-day açığı ortaya çıkmasının nedenlerini bir nevi öznel olarak açıklamış olacağım.

Öncelikle Apple Güvenlik Ödülü Programı’nın tarihçesine bir göz atalım:

Apple ilk başta Güvenlik Ödülü Programı’nı iOS Güvenliğini anlattığı herkese açık bir PDF dosyası üzerinden duyurdu fakat pek…


with Apple security updates, buffer overflow vulnerability was addressed with improved size validation.


“It’s more fun to be a pirate than to join the navy.” This quote, made back in the days of the original Mac development team, says a lot about how Steve viewed people and selected them for teams. It also speaks to the kind of team and team behavior he admired. To build a team, all organizations seek the best and the brightest people, particularly for their innovation and new product development organizations–that’s not what’s in question here. By seeking out the pirates, Steve took the idea a big step further.

Why pirates?

A pirate can function without a bureaucracy…

Yiğit Can Yılmaz

20 Years Old | Computer Engineering Student | Linux/UNIX, Apple Developer | 64 Credits From Apple (for security issues/security developments) 🏆🎉

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store